1.4.2007 Spustenie stránky www.liptovskyjan.eu

15.09.2007 Ukončenie letnej sezóny

1.3.2008 Zahájenie projektovej prípravy na celkovú rekonštrukciu a dostavby turistickej ubytovne

21.10.2008 Vytvorenie architektonickej štúdie na celkovú rekonštrukciu a dostavbu turistickej ubytovne

1.5.2009 Tvorba projektu pre stavebné povolenie ateliérom AKII

1.9.2009 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

25.9.2009 Právoplatnosť stavebného povolenia

1.10.2009 Spracovanie žiadosti o NFP z fondov európskej únie

 
Copyright © 2007 PINE Systems.
All Rights Reserved.
Galéria I Úvod I Ponuka